Inköp av nya spel

Vi kommer att köpa in fler spel till föreningen och vill ha förslag på vad som skall köpas in. Spel med högt återspelningsvärde och som spelas ofta är önskvärda. Lämna helst förslag genom att skriva en kommentar till motsvarande inlägg i facebookgruppen, men det går även bra att lämna förslag per e-post till beautifulork@gmail.com.

Vårkonventet/årsmötet vs covid-19

Styrelsen beslutade den 17 mars att vårkonventet (20–22 mars) kommer att genomföras som planerat men med följande ändringar:

  • Alla som tänker delta uppmanas följa gällande råd vad gäller att stanna hemma om man uppvisar symtom med mera. Se Folkhälsomyndighetens hemsida för mer information.
  • Föreningen kommer inte att lämna ersättning för eventuella bakningsinsatser, och deltagarna uppmanas att inte dela med sig av medtagen mat eller fika på ett sätt som kan medföra smittorisk.
  • Den gemensamma frukosten ställs in.

Styrelsen kommer att följa utvecklingen, och om de råd som ges från ansvariga myndigheter ändras till att vara oförenliga med att konventet genomförs kommer det att ställas in.

Preliminärt genomförs årsmötet som planerat. Styrelsen arbetar med att se över alternativ för att möjliggöra deltagande på distans för de medlemmar som inte kan eller vill delta fysiskt.
Uppdatering: Årsmötet kommer att genomföras som planerat. Möjlighet att delta på distans ges via chat-appen discord.

Information om årsmötet finns på en separat sida.

Föreningens hemsida är primär informationskanal om konventet och årsmötet, men vi kommer även att posta notiser i föreningens Facebook-grupp.

Årsmöte 2020

Lördagen den 21 mars, kl. 10:00, i samband med vårkonventet kommer föreningens årsmöte att hållas, och det här inlägget utgör kallelse till årsmötet.

Vi håller som vanligt till i Studiefrämjandets lokaler på Ljusbärargatan 2 i Uppsala.

Dagordning för årsmötet
§1. Mötets öppnande
§2. Mötets behörighet
§3. Val av mötets ordförande
§4. Val av mötets sekreterare
§5. Val av två personer att justera protokollet
§6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
§7. Ekonomisk berättelse för förra året
§8. Revisorernas berättelse för förra året
§9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
§10. Motioner
§11. Årets verksamhetsplan
§12. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
§13. Val av årets styrelse
§14. Val av årets revisor
§15. Val av årets valberedare
§16. Övriga frågor
§17. Mötets avslutande

Eventuella motioner (förslag till årsmötet) skall vara styrelsen till handa senast lördagen den 14 mars.

Om du är intresserad av att sitta i styrelsen, prata med valberedningen (Eva och Malin). Det behövs framförallt en kassör.

Bork-con: Vårkonventet 2020

Årets Bork-Con vår 2020 går av stapeln helgen vecka 12 (från 20 mars 17:00 till 22 mars ca 17:00), och vi håller som vanligt till i Studiefrämjandets lokaler på Ljusbärargatan 2 i Uppsala.

Som vanligt så kommer föreningens årsmöte att gå av stapeln under detta konvent men mer information om det kommer senare från Ordförande (Fredrik).

Men traditionsenlig frukost både lördag och söndag klockan 10:00, och fikabord som vi behöver hjälp att fylla som vanligt.

Vårterminen 2020

Schemat för vårens spelkvällar är nu spikat, och vi fortsätter med tisdagar varje vecka samt en torsdag varje månad,(dessa torsdagar kommer vara samma vecka som är den första veckan som börjar med en måndag varje månad) . Precis som tidigare håller vi till i Studiefrämjandets lokaler på Ljusbärargatan i Uppsala, mellan kl. 17 och 22 (eller senare ibland).

 

Spelkvällarna är inlagda i föreningens Google-kalender (se Aktiviteter) samt på föreningens facebook-sida.

 

Spelkvällar börjar 7 Januari är spikat fram tills den 26 Maj. Dessvärre så har det blivit lite strul med lokalbokningen för vårkonventet och årsmötet, jag eller någon annan i styrelsen återkommer med information när det är löst med lokal.