Föreningsinformation

Beautiful Ork (förkortas Bork) är en ideell Uppsala-baserad spelförening som främst sysslar med brädspel i alla möjliga former.

Alla spelintresserade är välkomna som medlemmar, inga förkunskaper eller någon erfarenhet behövs. Vill man kan man naturligtvis gå på spelmöten och/eller konvent och se om man trivs i föreningen innan man går med. Ingen föranmälan behövs utan det är bara att komma, ju fler som vill spela med oss, desto roligare!

Medlemskap i föreningen kostar 100 kr per kalenderår (januari till december). För att bli medlem ska man förutom att betala årsavgiften även lämna namn, personnummer, adress, telefonnummer och en e-postadress till medlemsansvarig i styrelsen (Sverok kräver dessa uppgifter för att våra medlemmar ska godkännas). I medlemskapet ingår att man får “handla” gratis i kiosken på konventen och att man kan vara med på olika evenemang som föreningen ev. anordnar.

För närvarande har vi lite strul med inbetalningar till föreningens bankkonto, men det går bra att betala kontant eller via Swish till föreningens medlemsansvarige (Fredrik) på ett spelmöte.

Styrelsen

Post Namn E-post
Ordförande Fredrik Thunarf efternamnet som gmail-adress
Kassör Edvin von Euler
Sekreterare Anders Gabrielsson
Spelkurator Jon Brandell
Lokalbokningsansvarig Björn Scheidmann

Styrelsen kan du även kontakta på e-postadressen beautifulork@gmail.com.

Årsmötesprotokoll

Styrdokument