Föreningsinformation

Beautiful Ork (förkortas Bork) är en ideell Uppsala-baserad spelförening som främst sysslar med brädspel i alla möjliga former.

Alla spelintresserade är välkomna som medlemmar, inga förkunskaper eller någon erfarenhet behövs. Vill man kan man naturligtvis gå på spelmöten och/eller konvent och se om man trivs i föreningen innan man går med. Ingen föranmälan behövs utan det är bara att komma, ju fler som vill spela med oss, desto roligare!

Medlemskap i föreningen kostar 100 kr per kalenderår (januari till december). För att bli medlem ska man förutom att betala årsavgiften även lämna namn, personnummer, adress, telefonnummer och en e-post till medlemsansvarig i styrelsen (Sverok kräver dessa uppgifter för att våra medlemmar ska godkännas). I medlemskapet ingår att man får “handla” gratis i kiosken på konventen och att man kan vara med på olika evenemang som föreningen ev. anordnar.

Avgiften kan man antingen betala kontant till vår kassör på ett spelmöte eller till föreningens bankkonto i Swedbank. Kom ihåg att märka betalningen med ditt namn.

Föreningens kontonummer hos Swedbank är:
Clearingnummer: 8381-6
Kontonummer: 993 059 997-3

Kontaktinformation för styrelsen

Namn Post
Viktor Persson Ordförande
Maria Brandt Kassör
Anders Gabrielsson Sekreterare
Fredrik Thunarf Medlemsansvarig
Weyne Andersson Kurator
Johan Lundin Lokalbokningsansvarig

Styrelsen kan du kontakta på

e-postadressen beautifulork@gmail.com.

Beautiful Orks årsmötesprotokoll:

Årsmöte Bork 2018

Årsmöte Bork 2017

Årsmöte Bork 2016

Årsmöte Bork 2015

Årsmöte Bork 2014

Beautiful Orks Stadgar:

Stadgar