Föreningsinformation

Beautiful Ork (Bork) är en ideell Uppsala-baserad spelförening som sysslar med brädspel i alla möjliga former.

Alla spelintresserade är välkomna som medlemmar, inga förkunskaper eller någon erfarenhet behövs. Vill man kan man naturligtvis gå på spelmöten och/eller konvent och se om man trivs i föreningen innan man går med. Ingen föranmälan behövs utan det är bara att komma: ju fler som vill spela med oss, desto roligare!

I medlemskapet ingår att man får “handla” gratis i kiosken på konventen och att man får vara med på olika evenemang som föreningen anordnar. Mer information hittar du här.

Styrelsen 2021

Post Namn E-post
Ordförande Fredrik Thunarf efternamnet som gmail-adress
Kassör Anders Berndt
Sekreterare Anders Gabrielsson
Spelkurator Jon Brandell
Lokalbokningsansvarig Björn Scheidmann

Du kan även kontakta styrelsen (ordförande) på e-postadressen beautifulork@gmail.com.

Årsmötesprotokoll

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Styrdokument