Bork-con

Vid 3 tillfällen under året anordnar föreningen Bork-con, ett konvent som pågår under en hel helg (fredag eftermiddag till söndag eftermiddag). Konventen är gratis och öppna för alla.

Vårkonventet äger rum i februari eller mars i samband med föreningens årsmöte.
Sommarkonventet äger rum i början av augusti.
Höstkonventet äger rum under nationella spelveckan, vecka 44.

Därutöver anordnas ibland speciella temakonvent, t.ex. retrokonvent då vi endast spelar äldre spel.

Information inför varje konvent läggs ut på hemsidan och i föreningens facebook-grupp.

Deltagarstatistik

Antal besökare
Konvent Fre Lör Sön Σ Unika
Retrokonventet 2018 18 17 35 24 12,5%
Vårkonventet 2018 14 32 46 36 19,4%
Sommarkonventet 2018 20 25 19 64 29 20,7%
Höstkonventet 2018 23 36 23 82 41 17,1%
Vårkonventet 2019 30 37 21 88 46 21,7%
Retrokonventet 2019 16 12 28 17 11,8%
Sommarkonventet 2019 28 32 13 73 41 17,1%
Höstkonventet 2019 30 42 21 93 50 16,0%
Retrokonventet 2020 15 27 42 29 20,7%
Vårkonventet 2020
Sommarkonventet 2020
Höstkonventet 2020