Bork-con

Under året anordnar föreningen tre konvent som pågår från fredag kväll till söndag eftermiddag på angiven helg.

Årets första konvent är vanligtvis i februari-mars och sammanfaller med föreningens årsmöte.

Utöver det anordnas det ett sommarkonvent i augusti och ett höstkonvent under spelveckan, vecka 44.

Konventen är gratis och öppna för alla.

Information inför varje konvent läggs ut på hemsidan.