Årsmöte 2020

Årets årsmöte äger rum lördagen den 21 mars, kl. 10:00. Vi håller som vanligt till i Studiefrämjandets lokaler på Ljusbärargatan 2 i Uppsala.

Med anledning av coronaviruset kommer vi att möjliggöra deltagande på distans för de medlemmar som inte kan eller vill delta fysiskt i mötet. Detta kommer att ske genom chat-appen Discord. Information om deltagande på distans finns längre ned på sidan, efter dagordningen.

Information om hur du förnyar ditt medlemskap hittar du här.

Dagordning

§1. Mötets öppnande
§2. Mötets behörighet
§3. Val av mötesordförande
§4. Val av mötessekreterare
§5. Val av justerare

§6. Verksamhetsberättelse
Årsmötet föreslås besluta att fastställa verksamhetsberättelsen för 2019.

§7. Ekonomisk berättelse
Årsmötet föreslås besluta att fastställa den ekonomiska berättelsen för 2019.
Årsredovisning | Resultaträkning

§8. Revisionsberättelse
Årsmötet föreslås besluta att lägga revisionsberättelsen för 2019 till handlingarna.

§9. Ansvarsfrihet
Årsmötet föreslås besluta att bevilja styrelsen för 2019 ansvarsfrihet.

§10. Motioner
Det har inte inkommit några motioner till årsmötet.

§11. Verksamhetsplan
Årsmötet föreslås besluta att fastställa verksamhetsplan för 2020 enligt styrelsens förslag:

Föreningen skall anordna spelkvällar varje vecka. Föreningen skall anordna de 3 vanliga konventen (vår, sommar, höst) samt ett retrokonvent.

§12. Budget och medlemsavgift
Årsmötet föreslås besluta att fastställa medlemsavgiften till 100 kr.

Årsmötet föreslås besluta att fastställa budget för 2020 enligt styrelsens förslag:

<>Inkomster (5500 kr):
• Medlemsavgifter  5500 kr

Utgifter (9000 kr):
• Spelinköp     5000 kr
• Konventkiosk    2000 kr
• Hemsida      1350 kr
• Övrigt       650 kr

Resultat:      -3500 kr

§13. Val av styrelse
Fredrik Thunarf kvarstår som ordförande 1 år.

Årsmötet föreslås besluta att välja styrelse för 2020 enligt valberedningens förslag:

• Kassör (2 år):    Anders Berndt
• Sekreterare (2 år): Anders Gabrielsson
• Ledamöter (1 år):  Jon Brandell
            Björn Scheidmann

§14. Val av revisor
Årsmötet föreslås besluta att välja Mia Brandt till revisor enligt valberedningens förslag.

§15. Val av valberedning

§16. Övriga frågor

§17. Mötets avslutande

Deltagande på distans

För att delta i årsmötet på distans, gör följande:

 1. Meddela gärna att du tänker delta, i första hand genom en kommentar under därför avsett inlägg i föreningens facebook-grupp. Om du inte använder facebook kan du i stället skicka ett sms till föreningens ordförande Fredrik Thunarf via sms (se hitta.se för tel.nr).
 2. Klicka på länken https://discord.gg/Hzztuf för att ansluta till Borks server på Discord.
 3. Din användare måste godkännas av serverns administratörer innan du kan delta. Godkännande sker senast i samband med årsmötets start.
 4. Vi kommer att inleda mötet med en kort genomgång av praktiska detaljer kring genomförandet av mötet.

Eftersom det här är första gången vi gör på det här sättet ber vi er att ha överseende med att det kanske inte funkar helt smärtfritt.