Covid-19

Vi känner till två fall av bekräftad covid-19 efter förra veckans spelkvällar och ytterligare ett fall av obekräftade symptom. Från i torsdags och 7 dagar framåt gäller följande:

  • Om du är ovaccinerad: Arbeta om du har möjligt hemifrån och begränsa alla sociala kontakter. Boka tid för provtagning dag 5 från torsdag. Om du får symtom, isolera dig och boka tid för provtagning omedelbart.
  • Om du är vaccinerad eller har haft Covid-19 inom 6 månader: Du undantas ovanstående men uppmanas avstå sociala kontakter på fritiden. Var uppmärksam på symtom. Om du får symtom ska du isolera dig och boka tid för provtagning.