Problemet med kontot är nu löst.

Vi har under en längre tid haft problem med föreningens konto, jag kan nu glatt meddela att detta är löst och det går nu bra att betala in medlemsavgifter via konto igen.

/V