Monthly Archives: March 2016

Årsmötesprotokoll

Hej alla!

Jag har skapat en ny sida för årsmötesprotokollen, ni hittar den här ovanför.

Där ligger nu protokollen för 2014, 2015 och 2016 som man kan ladda ner och läsa.

/Mathilda

Kallelse till årsmöte 2016-03-19 samt inbjudan till konvent.

Borks årsmötet kommer att hållas lördagen 19 mars (under Bork-con) klockan 10. Motioner ska vara inkomna till styrelsen senast en vecka före mötet.

Dagordning
§1. Mötets öppnande
§2. Mötets behörighet
§3. Val av mötets ordförande
§4. Val av mötets sekreterare
§5. Val av två personer att justera protokollet
§6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
§7. Ekonomisk berättelse för förra året
§8. Revisorernas berättelse för förra året
§9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
§10. Årets verksamhetsplan
§11. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
§12. Val av årets styrelse
§13. Val av årets revisor
§14. Val av årets valberedare
§15. Motioner
§16. Övriga frågor
§17. Mötets avslutande

Nu till spelandet och BORK-con.

BORK-con kommer att starta Fredag 2016-03-18 kl 18:00 och slutar 2016-03-20 16:00, som vanligt kommer vi att hålla hus i Studiefrämjandets lokaler på Portalgatan 2B.
Lördag kommer det ju att vara årsmöte kl 10:00 med tillhörande frukost, på söndag kör vi frukost kl 10:00.

Spelandet gör vi som vanligt, ta med er de spel ni vill och spela så mycket ni vill. Om ni har några av föreningens spel hemma så kan jag meddela att vi nu har fått ett skåp hos Studiefrämjandet där vi nu kan förvara dessa, så ta gärna med föreningens spel till konventet.

Kiosk kommer som vanligt att finnas och vara gratis för medlemmar. Dock kommer vi att behöva hjälp med att fylla kiosken med godsaker så om ni känner för att baka något så är det bara att köpa ingredienser, baka och lämna kvittot till Mia så får ni tillbaka pengarna ni har lagt ut. Maila oss (beautifulork@gmail.com) med vad ni bakar och vad det är för ingredienser så att vi kan göra innehållsförteckningar på det. Tänk på att gärna använda laktosfria alternativ och att skippa nötter och liknande.

/V