Monthly Archives: February 2015

Kallelse till årsmöte 2015-03-14

Borks årsmötet kommer att hållas lördagen 14 mars (under Bork-con) klockan 10. Motioner ska vara inkomna till styrelsen senast en vecka före mötet.

Dagordning
§1. Mötets öppnande
§2. Mötets behörighet
§3. Val av mötets ordförande
§4. Val av mötets sekreterare
§5. Val av två personer att justera protokollet
§6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
§7. Ekonomisk berättelse för förra året
§8. Revisorernas berättelse för förra året
§9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
§10. Årets verksamhetsplan
§11. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
§12. Val av årets styrelse
§13. Val av årets revisor
§14. Val av årets valberedare
§15. Motioner
§16. Övriga frågor
§17. Mötets avslutande

Schema för våren 2015

Här är schemat för vårens spelafterwork. Som vanligt håller vi till i Studiefrämjandets lokaler på Portalgatan 2B, mellan klockan 17 och 22.

5/2 Torsdag
12/2 Torsdag
5/3 Torsdag
12/3 Torsdag
19/3 Torsdag
26/3 Torsdag
2/4 Torsdag
9/4 Torsdag
16/4 Torsdag
23/4 Torsdag
30/4 Torsdag
7/5 Torsdag
14/5 Torsdag
21/5 Torsdag
28/5 Torsdag
4/6 Torsdag
9/6 Tisdag

Helgen 13-15 mars är det dags för vårens upplaga av Bork-con. Konventet pågår fredag kl 18-00, lördag 11-00 samt söndag 11-16.

Lördag 14/3 kl 10.00 är föreningens årsmöte.

Med vänlig hälsning
/Christian