Monthly Archives: March 2011

Årsmöte/Bork-con VT2011 (2011-03-18)

Man hinner knappt tänka på allt man borde ha gjort sen förra årsmötet innan det är dags igen. Denna gång har vi tagit i lite mera dock, istället för att bara ha ett årsmöte där vi sitter och bestämmer saker som inte kommer att göras och dricker te så kommer vi nu ha årsmötet i samband med Bork-con VT2011. Jepp ni hörde det här först och det är lika bra som det låter. Planen är alltså att vi kör ett av våra konvent, i studiefrämjandets lokaler på Portalgatan 2, som vanligt men på lördag kl 13:00 så kommer vi att riva av årsmötet så fort det går (vi vill ju egentligen spela spel). Konventet kommer att öppna fredag 2011-03-18 kl 18:00. Lördag 2011-03-19 kl 13:00 kommer alltså årsmötet att dra igång och alla Borkar och blivande Borkar är välkomna att deltaga. Söndag 2011-03-20 kommer vi att behöva byta lokal Motioner till årsmötet skickas till styrelsen@bork.sverok.net så snart det bara är möjligt. Dagordningen för årsmötet är som följer (om inget annat händer):

1) mötets öppnande
2) mötets behörighet
3) val av mötets ordförande
4) val av mötets sekreterare
5) val av två personer att justera protokollet
6) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7) ekonomisk berättelse för förra året
8) revisorernas berättelse för förra året
9) ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10) årets verksamhetsplan
11) årets budget och fastställande av medlemsavgift
12) val av årets styrelse
13) val av årets revisor
14) val av årets valberedare
15) motioner
16) övriga frågor
17) mötets avslutande

För att sammanfatta:

Vad: Årsmöte och Bork-con
När: 2011-03-18 – 2011-03-20
Var: Studiefrämjandets lokaler, Portalgatan 2
Hur: Precis lika bra som vanligt

Varmt välkomna.

/V

PS. Ber om ursäkt för att denna info inte har kommit tidigare, det är helt och hållet mitt fel.