Monthly Archives: April 2008

Föreningens spel

Det finns nu ett nytt forum för föreningens spel. Det finns två “sticky” trådar, en för dom regler som finns för att låna ett spel och en med en lista över dom spel som föreningen har. Listan över spel kommer att fyllas på allt eftersom och för varje nytt spel som läggs in kommer det att skapas en tråd där det kommer att stå vem som har spelet för tillfället.

Reglerna för att låna ett spel är att varje medlem får låna ett spel i åtminstånde två veckor, sen måste man ta med spelet till första bästa spelmöte om någon annan medlem har sagt att dom vill låna spelet. Det finns några stycken (Troi, Vixx och jag) som kommer att vara lite ansvariga för spelen och hålla lite koll på var dom finns.

Föreningens forum hittar du i menyn till höger under Forum.

/Rick

Föreningskväll 17/4

Plats: Rick&Sigga(tm)
Tid: 19-22
Vad: Småspel och snabba spel. Saker som tar längre än en timme att spela eller kräver mer än tre hjärnceller är förbjudna. Vi har Drakoon, WizWar, Frag, Wings of War och lite annat här, vill man spela något annat så är det bara att ta med.

/Rick

Föreningskväll 17/4

Plats: Rick&Sigga(tm)
Tid: 19-22
Vad: Småspel och snabba spel. Saker som tar längre än en timme att spela eller kräver mer än tre hjärnceller är förbjudna. Vi har Drakoon, WizWar, Frag, Wings of War och lite annat här, vill man spela något annat så är det bara att ta med.

/Rick

Årsmöte

Det har blivit dags för att ha årsmöte för Bork. Motioner ska vara inkomna senast den 17e april för att behandlas på årsmötet.

Tid: Klockan 19:00 den 24e april.
Plats: Hemma och Rick & Sigga.
Dagordning
1) mötets öppnande
2) mötets behörighet
3) val av mötets ordförande
4) val av mötets sekreterare
5) val av två personer att justera protokollet
6) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7) ekonomisk berättelse för förra året
8) revisorernas berättelse för förra året
9) ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10) årets verksamhetsplan
11) årets budget och fastställande av medlemsavgift
12) val av årets styrelse
13) val av årets revisor
14) val av årets valberedare
15) motioner
16) övriga frågor
17) mötets avslutande

Årsmöte

Det har blivit dags för att ha årsmöte för Bork. Motioner ska vara inkomna senast den 17e april för att behandlas på årsmötet.

Tid: Klockan 19:00 den 24e april.
Plats: Hemma och Rick & Sigga.
Dagordning
1) mötets öppnande
2) mötets behörighet
3) val av mötets ordförande
4) val av mötets sekreterare
5) val av två personer att justera protokollet
6) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7) ekonomisk berättelse för förra året
8) revisorernas berättelse för förra året
9) ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10) årets verksamhetsplan
11) årets budget och fastställande av medlemsavgift
12) val av årets styrelse
13) val av årets revisor
14) val av årets valberedare
15) motioner
16) övriga frågor
17) mötets avslutande