Monthly Archives: March 2007

Civilization Lördag 17/3

Tid: Lördag 17/3 mellan kl 13:00 till ca kl 22-23
Plats: Murargatan 10A (Daniel & Klara)

Hej, nu är det dags att bygga ditt alldeles egna imperium! Nu på lördag tänkte jag spela lite Advanced Civilization och inbjuder intresserade att vara med. Då spelet är rätt så tidskrävande så kommer det bli en heldag. Det hela startar kl 13 med en regelgenomgång och sen är det spel fram till ca kl 17-18 (då våra magar börjar skrika efter mat) och då gör vi en gemensam matpaus. Sen spelar vi vidare till ca kl 22-23. Vi kommer köra med hela grundplanen (dvs inte western extension map) och alla nationaliteter att välja bland.

Det kommer finnas 5 platser. Redan anmälda är Jag och Mats. Sen inväntar jag svar från en polare så det finns två lediga platser i dagsläget. Så det är först till kvarn som gäller. Det går bra att skriva upp sig som reserv då det är inte är helt säkert ifall min polare kan vara med.

Årsmöte 2007

Nu är det åter igen dags att ha årsmöte. Tid och plats är lördagen den 24e 16:30 med akademisk kvart hemma hos Rick och Sigga. Vill man så kan man komma tidigare och umgås eller spela lite spel, bara man inte för både och samtidigt. Dagsordningen för årsmötet finns nedan. Motioner ska vara inkomna till styrelsen senast den 17e mars.

1) mötets öppnande
2) mötets behörighet
3) val av mötets ordförande
4) val av mötets sekreterare
5) val av två personer att justera protokollet
6) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7) ekonomisk berättelse för förra året
8) revisorernas berättelse för förra året
9) ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10) Förslag på ändring av punkt 12 i stadgarna till “Årsstämman avsätter en summa pengar i budgeten för att köpa in spel. För att köpa in ett spel krävs att man postar på föreningens hemsida minst två veckor innan att man vill köpa in spelet samt att man under ett ordinarie föreningsmöte håller en omröstning och får en enkel majoritet för att köpa in spelet. Övriga pengar disponeras enligt på årsmötet fastställd budget.”
11) årets verksamhetsplan
12) årets budget och fastställande av medlemsavgift
13) val av årets styrelse
14) val av årets revisor
15) val av årets valberedare
16) motioner
17) övriga frågor
18) mötets avslutande

M.v.h.
/Sass